Семинар за зајакнување на капацитетите на синдикалните претставници

(Маврово, 27-28.09.2013 година) Од 27-28 септември 2013 година во хотел Срна – Маврово, Синдикатот на администрацијата и државната управа на Македонија со поддршка на Фондацијата Фридрих Еберт, канцеларија во Скопје, организираше семинар за зајакнување на капацитетите на синдикалните претставници со цел нивно адекватно подготвувње заради практична имплементација на одредбите од Законот за заштита од вознемирување…