Први синдикални спортски игри и средби на САДУ 2014

Од 02 – 05.10.2014 година се одржаа Првите синдикални спортски игри во организација на Синдикатот на администрација и државна управа на Македонија – САДУ, во хотел Десарет во Охрид. На Првите синдикални спортски игри и средби учество земаа повеќе од 280 членови од 20 синдикални организации. На истите како гости беа поканети и синдикални организации…