Формирана е Секцијата на жени при САДУ

17.03.2015 Скопје На ден 17.03.2015 година во просториите на Општина Гази Баба, Синдикатот на администрација и државна управа продолжи со имплементација на Планот и програмата за работа на САДУ за 2015 година и се одржа втората работилница на тема ,,Улогата на жената во синдикалното движење”, заедно со професорот д-р Лазар Јовевски, доцент на Правниот факултет…

Работилница на тема Колективно преговарање и склучување на колективни договори

На ден 05.03.2015 година во просториите на Општина Гази Баба беше одржана еднодневна работилница на тема Колективно преговарање и склучување на колективни договори организирана од страна на Синдикатот на администрација и државна управа на Македонија. Предавач на на оваа работилница беше д-р Лазар Јовевски, доцент на Правниот факултет ,,Јустинијан Први,, во Скопје. Претседателот на Синдикатот…