ВТОРИ СИНДИКАЛНИ СПОРТСКИ ИГРИ НА САДУ 2015

Во периодот од 03 до 06 Септември 2015год. се одржаа Вторите Спортски Синдикални игри во организација на Синдикатот на администрација и државна управа на Македонија – САДУ, во хотел Десарет, Охрид. Учество на Вторите синдикални спортски игри и средби земаа околу 400 членови од 20 синдикални организации во различни дисциплини . Вторите синдикални спортски игри…