Синдикална школа за млади на САДУ

Од оваа година Синдикатот на администрација и државна управа на Македонија организира нова активност на синдикална едукација, а тоа е Синдикална школа за млади на САДУ. Оваа школа е насочена кон младите синдикалци и синдикални лидери и нивна едукација за правата секако и обврските од работен однос и придобивките од синдикалното организирање. Синдикалната школа за…