Состанок на мрежата на млади при EPSU

Оваа година Синдикатот на администрација и државна управа со свои претставници  зема учество на состанокот од мрежата на млади на EPSU ( Европски синдикати од јавниот сектор ) кој се одржа од 07-09.09.2017 година во Берлин. Состанокот се одржа во зградата каде што е сместена централата на најбројниот синдикат во Германија, ver.di. Оваа средба на…