Нова книга за историјата на EPSU

На 30ти ноември 2017 година, EPSU (Синдикат на Европскиот јавен сектор) и ETUI (Европски синдикален институт) објавија уникатна книга. Тоа е првата книга која што детално го опишува развојот на Европската синдикална федерација. Напишана е од Карола Фишбах-Пител, првиот генерален секретар на ЕПСУ, кој ја водеше Федерацијата цели  две и пол децении. Таа ја раскажува…