Известување до членовите на САДУ

Синдикатот на администрација и државна управа на Македонија ( САДУ) ги информира сите синдикални организизации чии членови имаат статус на државни службеници дека имаат право да поднесат барање за надоместок на додаток на плата за кариера согласно член 37, член 38 и член 39 од Законот за државни службеници ( сл. весник на РМ, бр.…