Одржана национална работилница во склоп на проектот “Overcoming challenges in the field of posting of workers through joint cooperation of social partners from public sector”

На ден 20.06.2018 год. се одржа национална работилница на Синдикатот на администрација и државна управа во соработка со Бизнис конфедерација на Македонија  кои се дел и учествуваат во спроведување на проектот “Overcoming challenges in the field of posting of workers through joint cooperation of social partners from public sector” односно надминување на предизвиците во областа…