Истражување на мрежата на млади при EPSU

Мрежата на млади при  EPSU спроведува истражување за визијата на младите во светот на работата под наслов ” Your vision, your future: Participate in the Future Vision of Youth at Work 2030 Survey!” Истрашувањето се однесува на улогата на младите во општеството, синдикатите и многу други области. За да се вклучите во истражувањето потребно е…

Одржана работна средба со Министерот за информатичко општество и администрација

Денес, Синдикатот на администрација и државна управа на Македонија оствари работна средба со Министерот за информатичко општество и администрација, Дамјан Манчевски. Повод за оваа средба беше јавното негодување на синдикатот околу новите измени во законот за административни службеници, функционалната анализа, трансферот на вработени од јавниот во приватниот сектор, за политичките пристисоци и секако за една…