Одржана работна средба со Министерот за информатичко општество и администрација

Денес, Синдикатот на администрација и државна управа на Македонија оствари работна средба со Министерот за информатичко општество и администрација, Дамјан Манчевски. Повод за оваа средба беше јавното негодување на синдикатот околу новите измени во законот за административни службеници, функционалната анализа, трансферот на вработени од јавниот во приватниот сектор, за политичките пристисоци и секако за една…