Истражување на мрежата на млади при EPSU

Мрежата на млади при  EPSU спроведува истражување за визијата на младите во светот на работата под наслов ” Your vision, your future: Participate in the Future Vision of Youth at Work 2030 Survey!” Истрашувањето се однесува на улогата на младите во општеството, синдикатите и многу други области. За да се вклучите во истражувањето потребно е…