САДУ го подржа протестот на КСС во Прилеп

Синдикатот на администрација и државна управа на Македонија се приклучи на протестот на Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија кој се одржа на 15.12.2018 год. во Прилеп  како грански синдикат најзасегнат од случувањата во јавниот сектор и барањата кои КСС ги достави до соодветните министерства и Владата на Република Македонија. Членовите на САДУ побараа работни…