САДУ ќе се приклучи на масовниот протестен собир

На 27 мај (понеделник) Претседателството на САДУ донесе едногласна одлука за приклучување на протестот во организација на Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија – КСС, од причина што се чувствуваме загрозени околу остварувањето на нашите работнички права. Секако пред се со платите во јавниот сектор, затоа што станавме социјална категорија со социјални примања, заради реформите…