Потпишан колективниот договор на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“

Потпишан е колективен договор во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ при Синдикатот на администрација и државна управа на Македонија – САДУ на ниво на работодавач со кој се унапредуваат правата на вработените во истата. Колективниот договор е потпишан во рамки на конструктивен дијалог и добра волја помеѓу двете страни и се надеваме…