Работна средба на Претседателот на САДУ и дел од Претседателството на САДУ со Министерот за информатичко општество и администрација, г. Дамјан Манчевски

На ден 22.10.2019 година во просториите на Министерството за информатичко општество и администрација се одржа работна средба помеѓу Претседателот на САДУ, Благоја Ралповски и дел од Претседателстото на САДУ со Министерот г. Дамјан Манчевски. На работната средба се дискутираше околу актуелните состојби, како што се Предлог измените во Законот за административни службеници и Законот за…