Отворено писмо до Министерот на МИОА

Почитуван Министер, Во многу наврати изминативе две години низ официјални состаноци разговаравме за моменти во кои не се согласуваме. Немајќи разбирање од Вас се одлучивме да ја информираме целокупната јавност во Македонија за да ја дознае вистината и Вашиот неискрен,  манипулативен однос спрема сите вработени во јавниот сектор. Имено, ветувавте две години дека ќе ги…