Меѓународен ден на безбедност и здравје при работа

Денес се одбележува Меѓународниот ден на безбедност и здравје при работа. Оваа година овој ден ќе го посветиме на сите работници кои ги загубија своите животи поради изложеност на корона вирусот на работа. Поголемиот дел од Европа, но и светот беше во еден вид  затвор во текот на оваа  криза, а работниците во јавните служби…

Иницијатива на КСС за справување со пандемијата

Конфедерацијата на слободни синдикати каде САДУ е еден од гранските синдикати излезе со иницијатива на синдикатот со други организации и здруженија за справување со панделијата. Иницијативата на синдикати, граѓански здруженија и асоцијации е заедничка со Македонското здружение за заштита при работа и е детално разработена со конкретни предлози за справување со пандемијата со која се…