Одржана видео средба помеѓу ЕПСУ и САДУ

На ден 10.09.2020 год. се одржа видео состанок помеѓу Претседателот на САДУ, Благоја Ралповски  и претставник на Европската федерација на синдикати од јавен сектор – EPSU, односно г-дин Милош Влаосављевич кој е задолжен за организирање и кампањи за нашиот регион. На оваа средба, претседателот  во името на САДУ, како полноправна членка на ЕПСУ ја претстави…