Годишен состанок на мрежата на млади при EPSU

Во периодот од 14ти до 17ти Јуни 2022 претставник на Синдикатот на администрација и државната управа на Македонија – САДУ присуствуваше на „EPSU Youth Meeting“ кој што се одржа во Тирана, Албанија. На настанот присуствуваа млади, членови на синдикатите од Босна и Херцеговина, Црна Гора, Бугарија Норвешка, Литванија, Шведска, Австрија, Албанија, Косово, Германија, Романија, Турција,…