EPSU со реакција за воведување на 60 часовна работна недела

Европската федерација на синдикати од јавен сектор испрати допис до Премиерот Димитар Ковачевски во кој ja искажува загриженоста во однос на кршење на меѓународните стандарди. Тие се придружуваат кон дописот кој го испрати Меѓународната организација на трудот во однос на измената за 60 часовната работна недела. Го проследуваме дописот во оргинална форма на следниов линк…