Синдикална школа за претседателите на синдикалните организации 2023

Синдикатот на администрација и државна управа на Македонија – САДУ на 20.06.2023 во Скопје одржа синдикална школа за претседателите на синдикалните организации при САДУ.     Темите кои што беа застапени на школата беа од областа на синдикално лидерство и влијанието на синдикатите во јавниот сектор, каде што се разви дискусија за улогата и влијанието…

Синдикална школа на САДУ 2023

Синдикалната школа на САДУ, оваа 2023 година, се одржа во периодот од  9ти до 11ти Јуни  во хотел Аквалина во Охрид. Синдикалната школа која е веќе воспоставен начин на едукација на САДУ се обработуваа теми кои се од интерес на членовите на сите синдикални организации при САДУ. Се дискутираа моменталните состојби на синдикалната сцена во…