Синдикална школа на САДУ 2023

Синдикалната школа на САДУ, оваа 2023 година, се одржа во периодот од  9ти до 11ти Јуни  во хотел Аквалина во Охрид. Синдикалната школа која е веќе воспоставен начин на едукација на САДУ се обработуваа теми кои се од интерес на членовите на сите синдикални организации при САДУ. Се дискутираа моменталните состојби на синдикалната сцена во…