Иницијатива на КСС за справување со пандемијата

Конфедерацијата на слободни синдикати каде САДУ е еден од гранските синдикати излезе со иницијатива на синдикатот со други организации и здруженија за справување со панделијата. Иницијативата на синдикати, граѓански здруженија и асоцијации е заедничка со Македонското здружение за заштита при работа и е детално разработена со конкретни предлози за справување со пандемијата со која се…