Честит Први мај – Денот на трудот

Оваа година се приклучуваме на виртуелното одбележување на меѓународниот ден на трудот. Не можеме да се сретнеме на плоштадите или на улиците, ниту пак да го одбележиме денот со марш. Моменталната пандемија со корона вирусот го прави тоа невозможно, но тоа не значи дека и работата на синдикатите прекинала. ЕПСУ ( European public service union…