Работилница на тема Колективно преговарање и склучување на колективни договори

На ден 05.03.2015 година во просториите на Општина Гази Баба беше одржана еднодневна работилница на тема Колективно преговарање и склучување на колективни договори организирана од страна на Синдикатот на администрација и државна управа на Македонија. Предавач на на оваа работилница беше д-р Лазар Јовевски, доцент на Правниот факултет ,,Јустинијан Први,, во Скопје. Претседателот на Синдикатот…